Podpisano dwie umowy o dofinansowanie z ENEA Operator Sp. z o.o.

27 czerwca 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z ENEA Operator Sp. z o.o. dwie umowy na realizację projektów:

  • Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110/15 kV Poznań Główna celem poprawy zasilania miasta Poznań. Projektu obejmuje przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej GPZ Poznań Główna 110/15 kV oraz budowę nowej stacji GPZ 110/15 kV Towarowa. Stacje te stanowić będą element sieci dystrybucyjnej na napięciu 110 kV, na której odbywa się transformacja energii elektrycznej na napięcie 15 kV i 6kV.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 48,97 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 25,05 mln zł.
  • Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież. Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowę stacji elektroenergetycznej transformatorowej Chodzież, co wpłynie na poprawę zasilania miasta i gminy Chodzież oraz powiatu chodzieskiego, a także niezawodności dostaw energii.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 14,76 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 7,14 mln zł.