Wiadomości

Sukcesy projektów

Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

Beneficjentem projektu jest Polskie LNG S.A.

dofinansowanie z UE:

888 854 498.36 zł

Efekty działań

2536

km sieci gazociągów

1005

mln m3 nowych pojemności podziemnych magazynów gazu

5000

mln m3 gazu ziemnego możliwego do odbioru przez terminal LNG