Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Ministerstwo Klimatu (forma online)

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w szkoleniu organizowanym na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pn. „Nowelizacja ustawy – Prawo Zamówień Publicznych„. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektu współfinansowanego w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w formie online. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Wszystkie informacje na temat szkolenia (w tym formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/zaproszenie-do-udzialu-w-szkoleniu-nowelizacja-ustawy—prawo-zamowien-publicznych.

Jednocześnie przypominam o trwającej rekrutacji na inne szkolenia organizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom w projektach unijnych. Szkolenie poprowadzi p. Ewa Krzykowska – trenerka z wieloletnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej, ekspertka w zakresie pozyskiwania i obsługi funduszy oraz projektów unijnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną, trzy edycje szkolenia zostaną zrealizowane w formie online w następujących terminach: 23-24 listopada, 25-26 listopada, 3-4 grudnia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu (również te, które wyraziły chęć udziału w szkoleniu w formie stacjonarnej), proszę o wiadomość na adres: karolina.brzozowska@klimat.gov.pl z podaniem preferowanego terminu. Program szkolenia można zobaczyć tutaj.

Szkolenie z zakresu zamykania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Szkolenie poprowadzi p. Małgorzata Rulińska – trenerka, która przeprowadziła ponad 450 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców m.in. w ramach cykli szkoleń dla IP, IZ, beneficjentów POIiŚ, PO PC, POIR, RPO WL, WRPO, RPOWD, RPO WŚ, RPO WSL, RPO WP, RPO WM, RPO WZ i POWER, programów EWT, Erasmus + i innych. Informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/szkolenie-zamykanie-projektow-rekrutacja-trwa.