Szkolenie „Zamówienia publiczne w projektach unijnych”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Zamówienia publiczne w projektach unijnych” organizowanym na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzi p. Justyna Witas – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w administracji publicznej, samorządowej i biznesie. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, świadczy usługi doradcze w zakresie prawa gospodarczego, prawa uczciwej konkurencji i prawa pracy. Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer i C. H. Beck, gdzie zamieściła szereg komentarzy praktycznych do ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Planujemy przeprowadzenie ośmiu edycji szkolenia w następujących terminach:

  • I edycja: 1-2 września br.,
  • II edycja: 16-17 września br.,
  • III edycja: 23-24 września br.,
  • IV edycja: 29-30 września br.,
  • V edycja: 6-7 października br.,
  • VI edycja: 14-15 października br.,
  • VII edycja: 21-22 października br.,
  • VIII edycja: 28-29 października br.

O zakwalifikowaniu na daną edycję szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej niż wymagana liczby osób na którąkolwiek edycję szkolenia, jej termin może zostać zmieniony lub może ona być odwołana.

Szkolenie odbędzie się w formie online. Po zakwalifikowaniu na daną edycję szkolenia otrzymają Państwo mailem potwierdzenie. Proszę o cierpliwość, potwierdzenia będę wysyłane po utworzeniu grupy szkoleniowej. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają link do logowania wraz z instrukcją 2-3 dni robocze przed terminem danej edycji szkolenia.

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod linkiem: https://www.gov.pl/web/klimat/szkolenie-zamowienia-publiczne-w-projektach-unijnych oraz przesłanie go na adres e-mail karolina.brzozowska@klimat.gov.pl. W sytuacji, gdy będą Państwo zgłaszali więcej niż jedną osobę, prosimy o wypełnienie formularza dla każdej z nich oddzielnie.