Szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020

Ministerstwo Energii jako Instytucja Pośrednicząca I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) zaprasza na szkolenie z zasad aplikowania o środki, wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz możliwości uzyskania wsparcia w ramach POIiŚ 2014-2020.
Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów POIiŚ 2014-2020 – sektora energetyka. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Pierwsza edycja szkolenia odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 r., w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza, w al. Jerozolimskich 123 A w godzinach 09.30-16.30.
Formularz zgłoszeniowy oraz program szkolenia dostępne są na stronie Ministerstwa Energii (link: http://www.me.gov.pl/node/23904).

Rekrutacja na pozostałe, trzy edycje szkolenia, zostanie przeprowadzona w późniejszych terminach.