Rozpoczął się nabór projektów do VII edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 w Polsce
Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych zapraszamy beneficjentów działania 7.1 POIiŚ do udziału w VII już edycji Dni Otwartych (DOFE). W tym roku wydarzenia związane z DOFE odbędą się w weekend 5-7 czerwca. Podczas Dni Otwartych zaprezentowane zostaną efekty, które udało się osiągnąć dzięki wsparciu ze środków europejskich.

Warunkiem uczestnictwa w DOFE jest udostępnienie projektu dofinansowanego i zaprezentowanie go we wskazanym przez beneficjenta miejscu – siedziba firmy lub w miejscu inwestycji. Beneficjenci, którzy wezmą udział w akcji DOFE, powinni zgłaszać przygotowane atrakcje poprzez portal https://dniotwarte.eu.

Jeżeli są państwo zainteresowani uczestnictwem w powyższym wydarzeniu, prosimy o przysłanie swojego zgłoszenia na adresem mailowy:
krzysztof.gach@inig.pl