Regulamin Naboru dla działania 7.1 POIiŚ 2014-2020

Szanowni Państwo, 18 grudnia 2015 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała Regulaminu Naboru i Oceny Projektu, w związku z tym publikujemy na naszej stronie powyższy dokument wraz z wszystkimi załącznikami. W najbliższym czasie zostanie opublikowana Lista Projektów Zidentyfikowanych.

przejdź na stronę z dokumentami