Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. uruchomiły interaktywną mapę inwestycji

Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) do 2030 roku rozbudują Krajowy System Elektroenergetyczny o blisko 3 600 km nowych linii 400 kV. Modernizację przejdzie również 1 600 km istniejących linii najwyższych napięć i 44 stacje elektroenergetyczne. PSE z myślą o swoich partnerach społecznych przygotowało interaktywną mapę inwestycji. Na wspomnianej mapie można znaleźć również projekty dofinansowywane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W Ramach obecnej perspektywy, dofinansowanie przyznano 10 projektom realizowanym przez PSE.

https://www.pse.pl/inwestycje/interaktywna-mapa-inwestycji