Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy linii napowietrznej dwutorowej 110 kV Siersza-Olkusz

18 kwietnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z TAURON Dystrybucja S.A. umowę na realizację projektu pn.: Zwiększenie możliwości przesyłowych linii 110 kV Siersza-Olkusz, tor 1 i tor 2. Inwestycja zostanie zrealizowane na  terenie powiatów chrzanowskiego i olkuskiego, w gminach Chrzanów i Olkusz. Modernizacji poddane zostanie w sumie ponad 25 km linii (po 12,5 km na każdym z torów).  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 14,93 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 7,90 mln zł.