Podpisano umowę na dofinansowanie Modernizacji stacji 110/15 kV Warszów

23 września 2019 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z  ENEA Operator Sp. z o.o. umowę na realizację projektu pn.: Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego na terenie gminy Świnoujście.  Celem projektu jest poprawa zasilania miasta Świnoujście oraz zachodniej części gminy Międzyzdroje, a także niezawodności dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 16,27 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 8,01 mln zł.