Podpisano umowę na dofinansowanie gazociągu Hermanowice-Strachocina

19 grudnia 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę na realizację projektu pn.: Gazociąg Hermanowice-Strachocina. Jest to czwarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII osi Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest budowa gazociągu Hermanowice – Strachocina o długości ok. 72 km i średnicy 700 mm. Gazociąg stanowił będzie początkowy odcinek magistrali Hermanowice-Pogórska Wola lokalizowanej po nowej trasie.
Gazociąg przebiegać będzie przez gminy: Przemyśl, Fredropol, Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Dydnia i Sanok.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 257,14 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 110,28 mln zł.