Podpisano umowę na dofinansowanie budowy stacji elektroenergetycznej w Poznaniu

15 grudnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z  ENEA Operator Sp. z o.o. umowę na realizację projektu pn.: Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary -EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Wielkopolskiego na  terenie miasta Poznań.  Celem projektu jest poprawa zasilania miasta Poznania poprzez budowę stacji elektroenergetycznej  Garbary (110/15/6 kV) wraz przebudową fragmentów istniejącej linii wysokiego napięcia 110 kV oraz przyłączeniem istniejących wyprowadzeń kablowych linii średniego napięcia 15 kV i 6 kV. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 24,84 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 11,44 mln zł.