Podpisano umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Czeszów-Kiełczów

31 sierpnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z OGP Gaz-System S.A. umowę na realizację projektu pn.: Gazociąg Czeszów-Kiełczów. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Dolnośląskiego na  terenie powiatu trzebnickiego (gmina Zawonia) i wrocławskiego (gmina Długołęka).  Projekt polega na budowie ponad 33 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym sięgającym 8,4 MPa. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 160,95 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 73,62 mln zł.

Wykaz wszystkich zawartych umów w ramach działania 7.1 PO IiŚ 2014-2020: 2017-09-15_Podpisane umowy