Podpisano pierwszą umowę, dofinansowana zostanie budowa Tłoczni Jeleniów II

23 maja 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę na kontynuację realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska-Niemcy. Jest to pierwsza umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII osi Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i 34 w ramach całego Programu.

Celem projektu, którego realizacja rozpoczęła się w poprzedniej perspektywie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013) jest:

  • zagospodarowanie nadwyżek gazu z Niemiec na obszarze Górnego Śląska,
  • dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski,
  • połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska,
  • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,
  • poprawienie niezawodności oraz elastyczności pracy całego systemu przesyłu gazu w rejonie Dolnego Śląska i Opolszczyzny.

Cały projekt składa się z się z dwóch gazociągów: Lasów-Jeleniów i Gałów-Kiełczów o łącznej długości 59,2 km oraz  z  Tłoczni Jeleniów II. Podpisana umowa dotyczy dofinansowania prac związanych z tłocznią. Bezpośrednim efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie możliwości odbioru gazu w Lasowie, a także osiągnięcie wyższych parametrów ciśnienia przesyłanego gazu (do 8,4 MPa).

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi  85,99 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 39,24 mln zł.