Podpisano cztery nowe umowy o dofinansowanie

29 grudnia 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z SIME POLSKA Sp. z o.o. umowę na realizację projektu pn.: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach ościennych, tj. warszawskim-zachodnim i żyrardowskim . Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 10,35 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 5,23 mln zł.

30 grudnia 2016 r. Instytut podpisał kolejne trzy umowy z Enea Operator Sp. z o.o.:

  • Budowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice – Nagradowice – Kromolice – Swarzędz oraz Kromolice – Gądki wraz z budową RS 110 Garaszewo, planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42,86 mln zł, przy planowanym dofinansowaniu wartość 29,00 mln zł,
  • Modernizacja stacji 110/15 kV Piła Południe, planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 9,75 mln zł, przy planowanym dofinansowaniu wartość 8,29 mln zł,
  • Przebudowa stacji 110/20 kV Żary, planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6,56 mln zł, przy planowanym dofinansowaniu wartość 4,51 mln zł,