Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

Prezentowany dokument „Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowegoRaport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego” został opracowany na podstawie „Raportu o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego” (dokument niejawny), jak również w oparciu o „Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego” i „Procedurą opracowania raportu cząstkowego do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego”.  Ma on za zadanie odpowiedzieć na pytania:

  • Dlaczego dokonujemy ocen ryzyka?
  • Kto bierze udział w procesie oceny ryzyka i jak te proces jest zorganizowany?
  • W jaki sposób dokonuje się oceny ryzyka?
  • Jakie są zagrożenia i jakie jest ich ryzyko?

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego (pdf 54,9 MB)