Nowy wzór umowy o dofinansowanie

Informujemy, że został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą nowy wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami. Dokumenty można znaleźć tutaj oraz w zakładce „pobierz wzory dokumentów”