Informowanie o wsparciu z Funduszy Europejskich w czasie pandemii

Dynamiczny rozwój pandemii koronawirusa stanowi wyzwanie w wielu dziedzinach życia, dlatego oprócz odpowiedzi na to zagrożenie, tak istotne jest wspólne działanie i pełne informowanie o wsparciu oraz inicjatywach UE.

Przedstawiciele KE zwrócili uwagę na pojawiające się sytuacje pomijania w komunikatach informacji o współfinansowaniu pomocy UE i przedsięwzięć realizowanych lub planowanych i związanych z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego. Pomimo wyjątkowej i trudnej sytuacji nadal działamy zgodnie z zapisami rozporządzeń unijnych oraz dokumentów krajowych dotyczących informacji i promocji.

Dlatego też zgodnie z rekomendacją KE prosimy również o dołożenie starań, aby zakupiony sprzęt został oznaczony naklejkami z obowiązkowym zestawieniem znaków właściwym dla danego programu. Naklejki powinny zostać umieszczone bez zbędnej zwłoki w widocznym miejscu, a ich wielkość i umiejscowienie muszą być dopasowane do charakteru sprzętu.
Biorąc pod uwagę, że w tym trudnym okresie umieszczenie oznaczeń graficznych na zakupionym sprzęcie medycznym może być utrudnione np. ze względu na szybkość reakcji i czas dostawy czy brak zapisów dotyczących umieszczenia naklejek w dokumentacji zakupowej danego projektu, prosimy w takich przypadkach o jego odpowiednie oznaczenie po odwołaniu stanu epidemii.
Przypominamy, że w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., każde Państwa działanie związane z pomocą w walce z koronawirusem w Polsce, a współfinansowane z Funduszy Europejskich, musi być właściwie przez Państwa komunikowane. Niedopuszczalne jest komunikowanie o takich działaniach bez podkreślania faktu, że są one współfinansowane ze środków polityki spójności UE.
W związku z tym, że nasze działania są współfinansowane ze środków europejskich, prosimy pamiętać że są one na bieżąco analizowane i oceniane przez KE pod kątem wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych oraz ich zgodności z unijnymi regulacjami prawnymi.
Równocześnie przypominamy o obowiązku dokumentowania działań informacyjno-promocyjnych oraz zachęcamy do podejmowania dodatkowych działań komunikacyjnych wzmacniających widoczność wsparcia z funduszy polityki spójności.