Dofinansowanie terminala LNG w Świnoujściu z Programu Infrastruktura i Środowisko

24 kwietniw br. podpisano umowę na dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu. Przedsięwzięcie ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju rynku gazu ziemnego w Polsce. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich pokryje około 2/3 planowanych kosztów kwalifikowalnych całej inwestycji.

Projekt zakłada rozbudowę morskiego systemu przeładunkowego, jaki i budowę lądowego systemu załadunkowego na kolej (obecnie jest możliwość załadunku skroplonego gazu tylko na ciężarówki). Podstawowym zadaniem jest zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Terminalu.  Nominalna przepustowość wysyłkowa zostanie zwiększona z 5 mld Nm3/rok do 7,5 mld Nm3/rok, co spowoduje, że terminal będzie mógł zaspokoić ponad połowę zapotrzebowania na gaz ziemny polskiej gospodarki.

W ramach planowanych prac inwestycyjnych zostaną zrealizowane:

  • rozbudowa systemu morskiego przeładunku Terminalu LNG (drugie nabrzeże),
  • rozbudowa terminala o stanowisko załadunkowo-rozładunkowe oraz stanowisko załadunku bunkierek LNG,
  • rozbudowa lądowego systemu załadunkowego Terminalu LNG na kolej (kompletna bocznica kolejowa – trzytorowa z rozjazdami i torem dojazdowym, wraz ze stanowiskami załadunku LNG na cysterny kolejowe oraz na kontenery kriogeniczne),
  • budowa 3-go zbiornika LNG o pojemności 180 000 m3 wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami (obecnie terminal posiada dwa takie zbiorniki, o pojemności 160 000 m3 każdy),

Wartość projektu: 1 007 628 913,80 PLN,
Koszty kwalifikowane: 805 517 153,56 PLN,
Wnioskowana wartość dofinansowania: 553 338 922,80 PLN