Aktualizacji wzorów umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020 (dostosowanie wzoru umowy do wymagań działania 7.1)

6 lutego 2020 r. zostały opublikowane zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie POIiŚ 2014-2020, o czym informowaliśmy tutaj. Obecna aktualizacja dostosowuje ministerialny wzór umowy o dofinansowanie do potrzeb i specyfiki działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.