Zmiany w zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatność

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmianie uległy zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność. Do jednej z istotniejszych zmian należy przeniesienie instrukcji wypełniania wniosku do podręcznika beneficjenta SL2014. Oprócz tego uporządkowano i doprecyzowano pomniejsze kwestie.

Obydwa dokumenty zamieszczone zostały na stronach Instytucji Zarządzającej PO IiŚ 2014-2020 – linki poniżej:

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/zalecenia-w-zakresie-wzoru-wniosku-o-platnosc-beneficjenta-w-ramach-poiis-2014-2020/

http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/podrecznik-beneficjenta-sl2014/