Zmiana w kierownictwie Centrum FEDE

Z dniem 30 czerwca 2021 r. nastąpiła zmiana w kierownictwie Centrum FEDE, jednostce pełniącej w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym ( INiG-PIB) funkcję Instytucji Wdrażającej działanie 7.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pracę w INiG-PIB oraz jako kierownik Centrum FEDE zakończyła Pani Maria Migdał.

Na stanowisko Kierownika Centrum FEDE powołano p. Annę Patrylak. Jednocześnie utworzono stanowisko Zastępcy Kierownika Centrum FEDE, które objął p. Krzysztof Meder.