Zamiany w instrukcji wypełniania wniosku

W instrukcji wypełniania wniosku została dokonana modyfikacja związana z koniecznością podawania kluczowych dat w projekcie, jak również informacji o zakresie umów zawieranych z wykonawcami przedsięwzięć „pod klucz”/”zaprojektuj i wybuduj”. Zaktualizowany dokument można pobrać z zakładki pobierz wzory dokumentów.