Zalecenia przy organizacji wydarzeń dotyczących projektów unijnych

Ze względu na wielokrotnie zgłaszane uwagi Komisji Europejskiej (KE) dotyczące
widocznego eksponowania źródła finansowania projektów unijnych oraz właściwego
prowadzenia działań promujących Fundusze Europejskie, Instytucja Koordynująca (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) przygotowała zalecenia dla beneficjentów. Zalecenia w postaci listy kontrolnej dotyczą organizowania wydarzeń informacyjno-promocyjnych poświęconych inwestycjom FE.

Aby zapewnić przestrzeganie zasad spójnego przekazu oraz eksponowania symboli Unii
Europejskiej lista zawiera zalecenia odpowiedniego oznaczania, komunikowania, promocji
wydarzeń i działań poświęconych Funduszom Europejskim oraz poprawnej współpracy
z przedstawicielami KE.

lista kontrolna (PDF 39 KB)