Zakończenie oceny projektów złożonych w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020 dotyczących gazyfikacji wyspowej

26 lipca 2022 r. zakończona została ocena wszystkich 7 projektów złożonych w ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020 dotyczących gazyfikacji wyspowej. Wnioskodawcą wszystkich projektów jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Wyniki oceny przedstawia poniższa tabela:

Nr wnioskuTytuł projektuWynik oceny
POIS.07.01.00-00-0001/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie gminy Bolimów w oparciu o technologię LNG.Pozytywna
POIS.07.01.00-00-0002/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie gminy Piątek w oparciu o technologię LNG.Negatywna
POIS.07.01.00-00-0003/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie gminy Przedbórz w oparciu o technologię LNG.Pozytywna
POIS.07.01.00-00-0004/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie gminy Rząśnia w oparciu o technologię LNG.Pozytywna
POIS.07.01.00-00-0005/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie gminy Janowiec Wielkopolski w oparciu o technologię LNG.Pozytywna
POIS.07.01.00-00-0006/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie gminy Więcbork w oparciu o technologię LNG.Pozytywna
POIS.07.01.00-00-0007/22Zapewnienie dostępu do gazu ziemnego na terenie miasta i gminy Kowal w oparciu o technologię LNGPozytywna