Webinarium dla beneficjentów POIŚ 2014-2020

Serdecznie zapraszamy na webinarium dla beneficjentów POIŚ 2014-2020 pn. „Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami materiałów i wydarzeń informacyjno-promocyjnych w projektach finansowanych z funduszy europejskich (POIiŚ)”, organizowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami dostępności w działaniach informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do projektów realizowanych przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020. Planowane szkolenie odbędzie się w  22 października 2020 r. na platformie Zoom. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez doświadczanych ekspertów z IKUP. Informacje nt. szkolenia wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są pod adresem: https://www.pois.gov.pl/szkolenie-z-dostepnosci/.