Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności uwzględniania szczegółowych celów ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 w trakcie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z przekazaniem przez Komisję Europejską wytycznych w zakresie właściwego formułowania celów działań ochronnych na obszarach Natura 2000 oraz konieczności ich uwzględniania w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, jak również pojawiającymi się aktualnie przypadkami kwestionowania przez służby Komisji poprawności przeprowadzonych ocen oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko z uwagi na brak odniesienia się do rzeczonych celów ochrony obszarów Natura 2000, przekazujemy zalecenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.