Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

Poradnik Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych

PDF 2,26 MB

Dokument zawiera porady, jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk. Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk.