Polskie innowacje: krok w przyszłość

Dzisiaj, na portalu Fundusze Europejskie, ruszyła nowa zakładka „Polskie innowacje: krok w przyszłość” http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/innowacjePrezentowane są na niej album z 50 wybranymi innowacjami, które powstały dzięki wsparciu Funduszy Europejskich (w tym z POIiŚ) w całej Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnymi technologiami, które dostały szanse na realizację dzięki unijnemu wsparciu.