Podpisano umowy na dofinansowanie budowy dwóch gazociągów

29 grudnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał ze spółką OGP Gaz-System S.A. umowy na dofinansowanie dwóch projektów z działania 7.1 Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. W wyniku ich realizacji powstaną dwa gazociągi o łącznej długości ok. 223 km.

Gazociąg Tworóg-Tworzeń

Gazociąg przebiegać będzie przez Gminy: Mierzęcice, Siewierz, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Ożarowice, Tworóg oraz Dąbrowa Górnicza w województwie śląskim . Całkowita jego długość wyniesie ok. 55 km. Efektem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w regionie, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ponadto gazociąg Tworóg – Tworzeń stanowi element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania ze środków Unii Europejskiej została określona na  poziomie 218,67 mln zł przy 440,69 mln zł wartości całej inwestycji.

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń

Gazociąg przebiegać będzie przez gminy:  Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza na obszarze województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Całkowita jego długość wyniesie ok. 168 km.

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Stanowić będzie także istotny element Korytarza gazowego Północ-Południe.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:

  • zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.

Wartość dofinansowania możliwego do pozyskania ze środków Unii Europejskiej została określona na poziomie prawie 617,28 mln zł przy 1 274,68 mln zł wartości całej inwestycji.