Podpisano umowę na wykonanie rozbudowy Terminala LNG w Świnoujściu

Polskie LNG z grupy GAZ-SYSTEM oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podpisali umowy z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH na wykonanie rozbudowy Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Umowy te dotyczą wykonania rozbudowy części lądowej, a także części morskiej Terminalu LNG, prowadzonej w kooperacji z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja będzie realizowana przez dwa podmioty:

  • Spółka Polskie LNG będzie odpowiedzialna m.in. za wybudowanie nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. mbrutto, i wykonanie części technologicznej nowego stanowiska statkowego służącego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG.
  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście będzie odpowiedzialny za wybudowanie części hydrotechnicznej stanowiska statkowego, infrastruktury hydrotechnicznej pod estakadę przesyłową oraz kompletnej infrastruktury cumowniczej.

Wartość podpisanych umów wynosi łącznie ok. 1,9 mld zł. Termin zakończenia inwestycji to koniec 2023 roku.

Rozbudowa objęta jest dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, PRIORYTET: VII, DZIAŁANIE: 7.1 w ramach projektu pod nazwą: „Rozszerzenie funkcjonalności Terminalu LNG w Świnoujściu” w kwocie do 461 mln zł.

 

O Terminalu i obecnej rozbudowie

W ramach obecnej  rozbudowy Terminala LNG, uruchomione zostaną dodatkowe instalacje regazyfikacyjne (nominalna moc regazyfikacyjna obiektu ma dzięki nim wzrosnąć z 5 mld m3 do 7,5 mld m3 rocznie, a nawet do 8,3 mld m3 według ostatnich informacji), zbudowany zostanie trzeci zbiornik LNG o pojemności 180 tys. m sześc. gazu w postaci skroplonej, co zwiększy elastyczność pracy instalacji Terminalu (i zapewniającego jednocześnie optymalną zdolność procesową składowania surowca). Uwzględnia ona również wdrożenie instalacji przeładunkowej umożliwiającej załadunek LNG na kontenery i cysterny kolejowe, przygotowanie dodatkowego nabrzeża statkowego umożliwiającego na przykład załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG czy świadczenie usługi bunkrowania (polegającej na pobieraniu LNG do zbiorników jednostek bunkrujących – zbiornikowców zaopatrujących inne statki w paliwa). Wszystkie prace, prowadzone przy wydatnym wsparciu Funduszy Europejskich, mają w konsekwencji doprowadzić do tego, że Terminal będzie w stanie pokryć nawet do 40 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na skroplony gaz ziemny.

Rozbudowa wpisuje się w kluczowe założenia polityki energetycznej Unii Europejskiej: pozwala podnosić bezpieczeństwo dostaw gazu w Europie Środkowo-Wschodniej, zwiększać konkurencyjność elektroenergetyczną oraz wpływać na stopień zrównoważenia rozwoju sektora energetyki. Planowana rozbudowa Terminalu im. Lecha Kaczyńskiego wpisuje się również w nową strukturę polskiego miksu energetycznego, w którym rola węgla jako nośnika energii ma ulec do 2030 r. sporej redukcji (z 80 proc. do 60 proc.) na rzecz alternatywnych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Warto również wspomnieć, że rozbudowa Terminalu będzie prowadzona w ramach tzw. Bramy Północnej, obejmującej zapowiadaną budowę gazociągu Baltic Pipe, przez który w październiku 2022 r. ma wreszcie popłynąć do Polski gaz pochodzący ze złóż zlokalizowanych na norweskim szelfie kontynentalnym. Eksperci spodziewają się, że zmodernizowany gazoport w Świnoujściu wraz z nowo powstałym gazociągiem Baltic Pipe, powinny w zupełności pokryć krajowe zapotrzebowanie na gaz z importu.