Podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy stacji elektroenergetycznej Dobrzeń

6 grudnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowę na realizację projektu pn.: Rozbudowa Stacji Dobrzeń. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Opolskiego na terenie gminy Dobrzeń Wielki. W ramach projektu przewidziano modernizację rozdzielni 400 kV i 110 kV. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa wynosi 214,84 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 45,68 mln zł.