Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą „Budowa GPZ Grójec 2”

21 października 2020 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z PGE Dystrybucja S.A. umowę na realizację projektu pn. Budowa GPZ Grójec 2. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego, na terenie gminy Grójec, w miejscowości Kępina.  Budowa GPZ Grójec 2 (stacji 110kV/SN) umożliwi przyłączanie nowych podmiotów (odbiorców, wytwórców), poprawy niezawodności zasilania i jakości dostaw energii.

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na terenie powiatu grójeckiego spowodowało konieczność rozbudowy istniejącej sieci wysokiego i średniego napięcia. Istniejący GPZ (Główny Punkt Zasilający, czyli stacja transformatorowa) Grójec jak również linie napowietrzne średniego napięcia nie są w stanie zaspokoić związanych z tym potrzeb. Obciążenie łącznie z GPZ-ów Grójec, Warka , Mogielnica w szczycie z terenów grójeckich (sadowniczych) tj. m-ce wrzesień, październik wynosi około 90 MVA. Z tego na GPZ Grójec przypada co najmniej połowa tego obciążenia. Przyrost obciążeń rok do roku w tym okresie sięga przy ostrożnych szacunkach kilku procent. Zmiana układu pracy sieci średniego napięcia polegająca na przełączeniu zasilania części linii 15 kV zasilanych z GPZ Grójec na inne GPZ-y, łagodzi szczyt obciążeń GPZ Grójec, ale z drugiej strony radykalnie pogarsza poziomy napięć na przełączonych odcinkach linii 15 kV.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu  wynosi 24,15 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 12,12 mln zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2022 r.