Podpisano umowę na dofinansowanie projektu pn: „Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim”

31 października 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z SIME Polska Sp. z o.o. umowę na realizację projektu pn.: Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie trzech powiatów województwa mazowieckiego.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 11,57 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 6,8 mln zł.

Zobacz zestawienie wszystkich zawartych umów.