Podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji trzech stacji WN/SN w Rzeszowie

26 lipca 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z PGE Dystrybucja S.A. umowę na realizację projektu pn.: Przeizolowanie sieci 6 kV m. Rzeszowa na napięcie 15 kV – modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie miasta Rzeszowa. Podczas prac zostaną zmodernizowane trzy stacje WN/SN (wysokiego napięcia na średnie napięcie): Rzeszów Centralna, Rzeszów Staromieście oraz Staroniwa, których celem jest przystosowanie istniejącej sieci 6 kV znajdującej się na terenie miasta Rzeszowa do pracy na napięciu 15 kV.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 58,51 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 31,42 mln zł.