Podpisano umowę na dofinansowanie gazociągu Zdzieszowice – Wrocław

28 grudnia 2016 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę na realizację projektu pn.: Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław. Jest to piąta umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII osi Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 mm. Gazociąg będzie przebiegał przez województwa dolnośląskie i opolskie. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo przesyłu gazu w rejon Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowe i stopień dywersyfikacji źródeł gazu. Ponadto planowany gazociąg  stanowić będzie ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 753,35 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 340,28 mln zł.