Podpisano umowę na dofinansowanie gazociągu Strachocina-Pogórska Wola

4 grudnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. umowę na realizację projektu pn.: Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Małopolskiego i Podkarpackiego na terenie gmin: Skrzyszów, Haczów, Brzostek, Jodłowa, Pilzno, Kołaczyce, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Sanok, Zarszyn, Frysztak, Krosno. Zakres prac obejmuje budowę ponad 97 km nowego gazociągu wraz z infrastrukturą o średnicy 1000 mm oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym sięgającym 8,4 MPa. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa wynosi 570,73 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 236,68 mln zł.

Wykaz wszystkich zawartych umów w ramach działania 7.1 PO IiŚ 2014-2020: 2017-12-04_Podpisane umowy