Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci gazowej w gminach Małkinia Górna i Kosów Lacki

30 listopada 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z DUON DYSTRYBUCJA S.A. umowę na realizację projektu pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Małkinia Górna – Kosów Lacki z przyłączami. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Mazowieckiego na terenie powiatu ostrowskiego (gmina Małkinia Górna) oraz powiatu sokołowskiego (gmina Kosów Lacki).  Projekt polega na budowie ponad 22 km gazociągu średniego ciśnienia. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 6,50 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 4,07 mln zł.

Wykaz wszystkich zawartych umów w ramach działania 7.1 PO IiŚ 2014-2020: 2017-12-04_Podpisane umowy