Podpisano umowę na dofinansowanie budowy gazociągu Tworóg-Kędzierzyn

12 grudnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z  Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowę na realizację projektu pn.: Gazociąg Tworóg-Kędzierzyn. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Opolskiego i Śląskiego na  terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Rudziniec, Toszek, Wielowieś i Tworóg.  Projekt polega na budowie 43 km gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym sięgającym 8,4 MPa. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 254,81 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 140,24 mln zł.