Podpisano umowę na dofinansowanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Kutno-Krośniewice

16 czerwca 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z DUON DYSTRYBUCJA S.A. umowę na realizację projektu pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Kutno-Krośniewice wraz ze stacją gazową. Inwestycja zostanie zrealizowane w województwie łódzkim na  terenie powiatu kutnowskiego (gminy: Krośniewice, Krzyżanów, Kutno – gmina wiejska). Projekt polega na budowie ponad 25 km gazociągu średniego ciśnienia i stacji gazowej wraz z instalacją AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) oraz telemetryczną.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 7,2 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 4,78 mln zł.