Podpisano umowę na budowę linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

31 grudnia 2020 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A umowę na realizację projektu pn. Budowa linii Jasiniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego, na terenie powiatów: chełmińskiego, grudziądzkiego, świeckiego, toruńskiego, wąbrzeskiego, Grudziądz, gdańskiego, kartuskiego, starogardzkiego, tczewskiego.  W ramach projektu zostanie wybudowane nowe połączenie relacji Jasiniec – Gdańsk Przyjaźń, które obejmuje:
-budowę dwutorowej linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo,
-budowę dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń,
-budowę stacji 400/220/110 kV Pelplin i
-rozbudowę stacji 400/220/110 kV Grudziądz Węgrowo.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 1 034,90 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 451,89 mln zł.