Podpisano umowę na budowę Gazociągu Gustorzyn-Wronów – budowa odcinka Leśniewice-Wronów

27 czerwca 2022 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowę na realizację projektu pn. Gazociąg Gustorzyn-Wronów – budowa odcinka Leśniewice-Wronów w ramach działania 11.2 POIiŚ 2014-2020 (REACT-EU). Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województw lubuskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego, na terenie powiatów: puławskiego, kutnowskiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego, białobrzeskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego.

Zakres prac obejmuje budowę nowego gazociągu DN 1000 o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4 MPa o długości 253,5 km wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi m.in.: zespołami zaporowo – upustowymi, w tym przyłączeniowymi, śluzą nadawczo – odbiorczą tłoka, zjazdami i drogami dojazdowymi, stacjami ochrony katodowej, kanalizacją kablową ze światłowodem oraz zespołem włączeniowym do istniejącego węzła Wronów. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 1 769,28 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 575,67 mln zł.