Podpisano dwie umowy o dofinansowanie z Tauron Dystrybucja

30 czerwca 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Tauron Dystrybucja S.A. dwie umowy na realizację projektów:

  • Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6kV Janów. W ramach projektu przebudowana zostanie kompleksowo stacja elektroenergetyczna Janów (gmina Katowice) poprzez budowę nowych rozdzielni 110, 20 i 6 kV. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 22,19 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 8,05 mln zł.
  • Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego oraz 110/20 kV R-186 Oława. Projekt polega na kompleksowej modernizacji dwóch stacji elektroenergetycznych: Wrocław Krzywoustego (gmina Wrocław) oraz Oława (gmina Oława). Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 32,11 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 13,90 mln zł.