Podpisano dwie umowy o dofinansowanie z Polską Spółką Gazownictwa

30 listopada 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o dwie umowy na realizację projektów:

  • Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 14,81 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 7,03 mln zł.
  • Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 80,46 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 38,09 mln zł.

Wykaz wszystkich zawartych umów w ramach działania 7.1 PO IiŚ 2014-2020: 2017-12-04_Podpisane umowy