Podpisano dwie umowy o dofinansowanie z ENERGA OPERATOR S.A.

28 lutego 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z ENERGA OPERATOR S.A. dwie umowy na realizację projektów:

  • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Kąty Rybackie (GPZ). Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa pomorskiego na  terenie gminy Sztutowo. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 9,15 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 5,22 mln zł.
  • Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ostrów Północ (GPZ)  . Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa wielkopolskiego na  terenie gmin Ostrów Wielkopolski oraz Ostrów Wielkopolski – gmina wiejska Poznań. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 17,13 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 9,57 mln zł.