Podpisano dwie umowy o dofinansowanie z ENEA Operator Sp. z o.o.

28 grudnia 2017 r. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy podpisał z ENEA Operator Sp. z o.o. dwie umowy na realizację projektów:

  • Przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Wielkopolskiego na  terenie gminy Oborniki. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 13,73 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 6,68 mln zł.
  • Przebudowa stacji 110/15 kV Górczyn. Inwestycja zostanie zrealizowane na terenie województwa Wielkopolskiego na  terenie gminy Poznań. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 17,99 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 8,70 mln zł.