Opublikowano poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Szanowni Państwo,
informujemy, że Pan Minister Jerzy Kwieciński zatwierdził Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  Głównym celem jaki sobie postawili autorzy tworząc Poradnik było ułatwienie beneficjentom wykonywania obowiązków przy realizacji projektów w obszarze przeciwdziałania nadużyciom.

Poradnik został opublikowany na stronie https://www.pois.gov.pl/ w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami. Bezpośredni link:
https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/