Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru do działania 11.2 Programu Infrastruktura i Środowisko (REACT-EU)

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy pełniący rolę Instytucji Wdrażającej, z dniem 29.03.2022 ogłasza nabór na dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 11.2 „Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej na potrzeby transformacji energetycznej” Programu Infrastruktura i Środowisko

W ramach działania będą mogły zostać zgłoszone projekty polegające na budowie lub przebudowie sieci przesyłowych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu z wykorzystaniem technologii smart.

O dofinansowanie mogą się ubiegać przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność przesyłu
gazu ziemnego (forma prawna – kod 116).

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (w EUR): 126 796 800

przejdź na stronę z dokumentami >>