Nowy wzór umowy o dofinansowanie

6 lipca 2020 r, pojawił się zmodyfikowany wzór umowy o dofinansowanie dla sektora energetyka POIiŚ. Zmiany wzorów dotyczą wprowadzenia obowiązku informowania Instytucji Zarządzającej o szczególnych wydarzeniach informacyjno-promocyjnych w zakresie realizacji projektu lub też innych planowanych wydarzeniach i okolicznościach i istotnych w zakresie realizacji Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej oraz przyczyniają się do budowania marki Fundusze Europejskie.

Przedstawione wzory mogą być stosowane od dnia publikacji, jednak ich zmiana nie powoduje zmiany umów już zawartych lub też projektów umów, które są w ostatniej fazie przygotowania.