Nowy wzór umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca  Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 opracowała i opublikowała nowy wzór umowy o dofinansowanie, który znajduje się pod linkiem:
http://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/wzory/umowa-o-dofinansowanie-dla-sektora-energetykiogolna/
Na podstawie tego wzoru jako Instytucja Wdrażająca opracowaliśmy wzór tej umowy dla działania 7.1 POIiŚ, który znajduje się  na naszej stronie w zakładce „pobierz wzory dokumentów„.